Werkwijze

We werken zeer nauw samen met U en overleggen continu om op de meest efficiënte wijze software te onwikkelen.

In eerste instantie trachten we een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van de installatie of het project. 

Daarna ontwikkelen we een eerste lay-out waarin U een duidelijk overzicht krijgt van de applicatie en de eventuele database.

Tijdens de ontwikkeling van het programma en de database geven we zeer veel info en overleggen we continu om zo weinig mogelijk tijd te verliezen aan onnodige toeters en bellen.

Bij de oplevering van projecten wordt steeds rekening gehouden met mogelijke updates in de toekomst.

En dat iets niet kan, zal je ons zelden horen zeggen.